P1020838-1500x1102UITSNEDE.png

Marrumers uit de historie

Paulus Akkerman, schrijver

Paulus Akkerman was bakker in Marrum. Bekendheid buiten ons dorp kreeg hij als schrijver van Friestalige boeken en verhalenbundels.

Hij werd op 13 juli 1908 geboren in Oldeboorn. In de jaren '30 van de twintigste eeuw vestigde hij zich als bakker in Marrum, waar hij aangesloten was bij de bakkerscoöperatie De Centrale Bakkerij. Als de centrale Bakkerij is opgeheven vertrekt hij in 1965 naar Schiermonnikoog om daar kassier bij de Raiffeissenbank te worden. Naast het drukke bakkersbestaan vond Akkerman tijd om te schrijven, de activiteit waar zijn hart lag. Hij was zelfs een zeer productief schrijver. In een interview in 1968 zegt hij: 'Ik wie bakker, ja, ik ha dêr jierrenlang myn brea mei fertsjinne... Mar ik ha feitlik nea bakker west, al ha ik sa goed mooglik myn bêst dien... Sjoch, yn dit lytse taalgebiet kin in skriuwer fan syn boeken net bestean.' Zijn eerste van in totaal twintig romans verscheen in 1936: As de bern great wirde. Daarnaast schreef hij vele verhalenbundels en kinderboeken. Zelf vond hij het in 1949 uitgekomen 'Hessel Ypma' zijn beste boek. Diverse malen won hij met een verhaal de Rely Jorritsmaprijs en in 1972 De Gysbert Japicxpriis. Paulus Akkerman overleed op 24 september 1982.

Langpaed2800x580
De woning-bakkerij aan het Langpaed waar Akkerman zijn bakkerij had.

← terug naar overzicht