UITSNEDE-template.png

Marrumers uit de historie

Jan Albarda, grietman

Jan Albarda was grietman en secretaris van Ferwerderadiel en notaris. In 1832 liet hij in Marrum, waar hij toen al woonde, het huis bouwen dat nu bekend is als het Heephûs. Hij was geboren op 22 januari 1792 in Sint Annaparochie als zoon van Willem Albarda en Janke Looxma.

In 1809, toen Janke Looxma's moeder overleden was, kwam het gezin Albarda in Marrum wonen. Jan Albarda was toen 17 jaar. Voor de dienstplicht in de tijd van Napoleum werd een vervanger ingehuurd, de dagloner Rinze Pieters Dijkstra. In 1813 deserteert deze uit het Franse leger en hij keert niet terug.

Op 28-jarige leeftijd trouwde Jan Albarda met Trijntje de Schepper uit Hogebeintum, die de stiefdochter was van de toenmalige grietman, Christaan Westenberg. 

Jan Albarda was eerst notaris en secretaris van de grietenij Ferwerderadeel. In 1841 werd hij grietman, wat hij tot 1851 was. Toen veranderde de naam van het ambt in burgemeester, wat hij tot 1852 was. Tegelijkertijd oefende hij ook nog steeds het notarisambt uit. Hij was ook lid van de Staten van Friesland.

Op 11 januari 1863 is hij overleden. Van Jan Albarda is geen afbeelding bekend, hoewel ongetwijfeld wel eens een portret van hem geschilderd is. 

← terug naar overzicht