header-foto8.png

Marrumers uit de historie

Pieter Jelles Wierstra, evangelist en schrijver

Wie was eigenlijk P.J. Wierstra die in Marrum een straat naar zich vernoemd kreeg, de P.J. Wierstrastrjitte?

Hij blijkt een evangelist en godsdienstonderwijzer te zijn geweest die diverse publicaties op zijn naam heeft.

Hij werd op 18 december 1864 geboren in Marrum als zoon van de gardenier Jelle Pieters Wierstra en van Jantje Jitses Hofma. Zijn moeder overlijdt enkele weken later. Pieter werkt als jongen op het boerenbedrijf en wordt later koopman en trouwt op 24 jarige leeftijd met Aaltje Bosma. Pieter Wierstra maakt veel studie van de bijbel en voelde een drang in zich om het evangelie te verkondigen. Hij werd in 1905 godsdienstonderwijzer in Amsterdam, en geestelijk verzorger aan het Walen-Weeshuis. Hij is daarbij in dienst van de Hervormde Gemeente; geregeld mocht hij prediken tijdens de kerkdienst, ter vervanging van de predikant. In 1930 vierde hij aan het Walen-Weeshuis zijn zilveren jubileum. Daarnaast was hij schrijver van boeken over godsdienstige onderwerpen, maar ook over andere zaken publiceert hij. Onder het pseudoniem Pyt fen Fryslân versschenen diverse opstellen van hem in het tijdschrift Sljucht en Rjucht, onder andere een necrologie over Laurens Alma Tadema en een artikel over de onderwijzer en historicus Foeke Sjoerds. Ook schreef hij over de lotgevallen van de familie Regnerus die naar Argentinië zou emigreren maar schipbreuk leed. Uit een artikel in de Telegraaf ter gelegenheid van zijn 70-ste verjaardag blijkt dat hij een charismatisch redenaar was.

P.J. Wierstra is in 1963 overleden zijn. Dat betekent dat hij maar liefst 98 jaar is geworden.

Bijbelonderwerpen in alphabetische volgorde P.J. Wierstra

← terug naar overzicht