header-foto10.png

Marrumers uit de historie

Binnert Heringa van Grovestins, grietman

Binnert Heringa van Grovestins werd op 12 september 1641 gedoopt in Marrum-Westernijkerk. Hij was het enige kind van Frederik Sirtema van Grovestins ('Frederik Groustins') en Rixt van Roorda. Zij woonden op Jeppemastate bij de kerk in Westernijkerk.

Rixt had Jeppemastate geërfd van haar vader en na haar huwelijk met Frederik van Grovestins gingen zij er wonen. Ze hebben waarschijnlijk veel gedaan aan de verbouw van Jeppemastate en de aanleg van de tuin, want voor die tijd werd Jeppemastate niet door de eigenaar zelf bewoond.

Binnert trouwde in 1667 met Titia van Burmania, waarna ze op Jeppemastate woonden. Ze kregen maar liefst 13 kinderen, van wie er 6 volwassen werden. Na het overlijden van Titia trouwde Binnert met Wilhelmina van Hemmema. Binnert was lid van de Staten-Generaal en raadsheer (rechter) in het Hof van Friesland. Ook is hij lid geweest van de Staten van Friesland. Van 1679 tot zijn overlijden op 55-jarige leeftijd in 1697 was Binnert grietman van Ferwerderadeel. Hij werd opgevolgd door zijn zoon Frederik, maar die koos er na een aantal jaren voor om weer in het leger te gaan. Later was zijn andere zoon en naamgenoot Binnert Heringa van Grovestins jr. nog een dertien jaar grietman. 

 

Foto's: schilderijen van Binnert Heringa van Grovestins en Titia van Burmania gemaakt door de hofschilder Johannes Mijtens, eigendom van het Fries Museum.

←terug naar overzicht