kerk__winter_.png

Marrumers uit de historie

Biense Ages Looxma, keurmeester van het goud en zilver

Biense Ages Looxma was afkomstig uit Sneek, waar hij in 1725 gedoopt is. Hij is afkomstig uit een familie van zilversmeden die in de loop der tijd ook stedelijke bestuurlijke ambten waarnam. Zijn vader was enige tijd burgemeester van Sneek.

Zijn huwelijk met de zeer vermogende Mayke Rinkhout in 1759 bracht Biense Looxma naar Marrum. Mayke is het enige kind van de jeneverstoker Gerben Rinkhout en Trijntje Lieuwes.

Biense Looxma was de overste keurmeester van het goud en zilver in Friesland, een functie die hij van zijn vader had overgenomen. Hij was dus door de provincie belast met het toezicht op het gehalte van het zilver dat de zilversmeden in Friesland gebruikten. In plaatsen waar meer dan drie zilversmeden werkzaam waren kon hij lokale keurmeesters aanstellen. Hij is ook mederechter in Ferwerderadeel geweest. Biense Looxma en Mayke Rinkhout bezaten vele landerijen en boerderijen in de omgeving van Marrum. Biense Looxma overlijdt op 80-jarige leeftijd in 1806, zijn vrouw Mayke Rinkhout in 1808 op 75-jarige leeftijd.
Het grafschrift van Biense Looxma op een grafsteen onder de vloer in de kerk van Ferwert luidt: “1806 den 7 juny is overleden Bowe? (moet zijn: Biense) Looxma te Marrum in leven old mederegter van Ferwerderadeel en keur meester van goud en zilver in Friesland in de ouderdom van 80 jaaren 11 maanden en 17 dagen

Biense Looxma en Mayke Rinkhout hadden twee kinderen: Zoon Age Bienses Looxma, is o.a. olieslager in Leeuwarden. Hij koopt Vijversburg in Tietjerk. Dochter Janke Looxma trouwt met Willem Albarda, Zij komen in 1809, na het overlijden van Mayke Rinkhout, in Marrum te wonen.

(Afbeelding: een bijzonder suikertafeltje, gemaakt door Age Bienses Looxma, ca. 1730-1740; bron: www.stadszilver.nl)

←terug naar overzicht