4_mei_herdenking_.png

Nieuwsberichten vergisters op marrumonline.nl

Digestaat in sloten bij mestvergister

Gister, dinsdag 15 februari 2022, heeft er een lekkage plaatsgevonden bij Biogas Marrum, de biovergister van Host aan de Nieuweweg in Marrum. Als gevolg daarvan is een grote hoeveelheid dunne fractie van digestaat in de sloten bij het bedrijf gelopen.

Een deel van de dunne fractie-opslag bij Biogas Marrum was bijna vol. Door middel van manuele handelingen werd een opslagklep opengezet, zodat de dunne fractie naar het andere deel van de opslag kon. Tijdens deze handelingen is een fout ontstaan in de klepstand en heeft de dunne fractie naar buiten kunnen lekken.

De zwarte vervuilde sloten werden om ongeveer 10:30 uur opgemerkt door een passant die het bij Wetterskip Fryslân gemeld heeft. Het bedrijf geeft aan ook zelf in actie te zijn gekomen om de sloten af te laten dammen en de calamiteit te hebben gemeld bij Wetterskip en Fumo.
Vervolgens is een groot aantal tankauto's 's middags bezig geweest om de sloot leeg te pompen en de troep terug te brengen naar het bedrijf. Voorts worden de sloten uitgegraven om eventuele bezinksel te verwijderen. Zo wordt geporbeerd om de sloten weer zo schoon mogelijk te krijgen.

Digestaat is het restant wat overblijft na vergisting van de mest. Dit wordt gescheiden in dunne en dikke fractie. De dunne fractie is het waterige restant van vergiste mest en is een stikstofrijke meststof. Dunne fractie wordt buiten de wintermaanden op land uitgereden. Dit gebeurt niet in de winter, dan wordt het opgeslagen.

De lekkage heeft waarschijnlijk een kleine week geduurd, zo meldt rtv NOF. Het materiaal is via de vijver op het terrein (bestemd voor opvang van hemelwater) via overlooppijpen in de sloot terecht gekomen. 

Hoe dan ook is het een heel vervelende gebeurtenis voor het bedrijf, dat na de schoonmaakactie gaat analyseren hoe dit in de toekomst kan worden voorkomen.

Bij Biogas Marrum zullen de komende tijd nog verbeteringen worden gerealiseerd ter voorkoming van geurhinder. Daarover later meer.

Dit bericht is geupdate 17-02-2022 8:55 uur