4_mei_herdenking_.png

Nieuwsberichten vergisters op marrumonline.nl

GS besluit tot intrekking vergunning biovergister Botniaweg

Gedeputeerde Staten (GS) van Frysl├ón hebben nu echt besloten om de oude omgevingsvergunningen voor een grootschalige biovergister aan de Botniaweg bij Marrum in te trekken. Op 1 september hadden ze daartoe al een ontwerp-beschikking vastgesteld. Een door de vergunninghouder ingediende zienswijze gaf de provincie geen aanleiding om het besluit te wijzigen. Met het besluit is tegemoet gekomen aan het in december 2019 ingediende verzoek door Stichting Duurzaam Marrum mede namens omwonenden van meer dan 30 adressen binnen 450 meter en Doarpsbelang Marrum-Westernijtsjerk. In juli schaarde de gemeente zich achter dit verzoek, wat zeker ook positief heeft bijgedragen.

We moeten nog een slag om de arm houden omdat de vergunninghouder nog in beroep kan gaan tegen het besluit. Als de vergunninghouder geen zienswijze had ingediend zou de intrekking nu 100% zeker zijn geweest. Eerder hebben we via het Marrumer Sport- en Infoblad opgeroepen om de vrijdags na het besluit de vlag uit te hangen, maar laten we daar met zijn allen maar even mee wachten tot de beroepstermijn is verstreken. Dan is een bescheiden feestje op zijn plaats. Maar dit besluit is wel een grote opsteker die ons een stuk dichter bij het uiteindelijke doel brengt om een vergister op deze locatie onmogelijk te maken.Nu is het nog zaak dat ook het bestemmingsplan wordt aangepast want dat staat mestvergisting op deze locatie nu nog toe.

Stichting Duurzaam Marrum

 Botniaweg foto Rienk Wagenaar

Op de voorgrond het perceel Botniaweg 6 (foto Rienk Wagenaar)