header-foto10.png

Nieuwsberichten vergisters op marrumonline.nl

Toenemende geurproblemen mestvergister Nieuweweg

De mestvergister aan de Nieuweweg heeft de afgelopen tijd in toenemende mate tot geuroverlast geleid, waar vooral de andere ondernemers van het bedrijventerrein en hun medewerkers last van hebben. Toen de wind voor hen vorige week ongunstig was leidde het zelfs tot klachten als hoofdpijn bij medewerkers van verschillende bedrijven.

Omdat de stank al lang geen incident meer is, hebben de ondernemers hun beklag gedaan bij Biogas Marrum BV (eigendom van Host BV) en is er ook melding gedaan bij de milieudienst FUMO en de gemeente. Een medewerkster van de FUMO is dezelfde middag nog ter plekke geweest en heeft ook zelf de stank geconstateerd. Ook als er niet geladen of gelost wordt hangt er bij tijd en wijle een sterke geur. Eerder was bij het bedrijf al geklaagd over het buiten laden van vrachtauto's met dikke fractie digestaat, wat stinkt en in strijd is met de vergunning. 

Dorpsbelang heeft ook melding gedaan bij de gemeente en is bezorgd over de situatie. De andere bedrijven op het terrein zijn, anders dan de biovergister, wel erg belangrijk voor de lokale werkgelegenheid en economische bedrijvigheid. (En dat zonder subsidie van € 22,5 miljoen die aan de biovergister is toegekend).

Dan was er vorige week ook nog een inval van het openbaar ministerie en de NVWA bij Jan Bakker in Oldebroek. Jan Bakker is de mesttransporteur en handelaar, die voor Biogas Marrum BV zorgt voor de aan- en afvoer. Het bedrijf Jan Bakker wordt verdacht van allerlei vormen van mestfraude en fraude met digestaat. Of er ook met stromen grondstof en restproduct van en naar de vergister aan de Nieuweweg gefraudeerd is, is uiteraard nog niet bekend. De vier mensen die bij de inval zijn opgepakt, zijn ondertussen weer vrijgelaten. 

Met de FUMO is nog afgestemd waar nu het beste melding kan worden gedaan van overlast en de medewerkster heeft aangegeven dat dat het beste bij de FUMO kan, omdat ze dan het snelst op de hoogte zijn. De gemeente geeft meldingen ook wel door aan de FUMO maar daar gaat wat tijd overheen. Het telefoonnummer van de FUMO hiervoor is 058- 212 2422.

nieuweweg 14 06 2019

nieuweweg 14 06 2019 01

In verband met een storing aan het dak van de stortkelder werd de mest laatst op het terrein gelost.