molen_in_de_winter.png

Nieuwsberichten vergisters op marrumonline.nl

Update mestvergisters april-mei 2019

Geïnteresseerde buurtgenoten konden op 6 april een rondleiding over het bedrijf krijgen bij Biogas Marrum BV (Host) aan de Nieuweweg. Positief dat zij hun bedrijf op deze manier openstelden.

De vergister produceerde zo’n 2.000 m3 ‘groen’ gas per dag en het is de bedoeling dat dit bij een betere werking van het proces gaat stijgen naar 6.000 m3. De machine in de bedrijfshal die digestaat in een dikke en dunne fractie scheidt, was niet in bedrijf. Deze zal ca 12 uur per dag gaan draaien, waarbij een goed werkende luchtwasser van groot belang is.

Het lossen en laden van dikke fractie, wat tijdens de rondleiding uiteraard niet gebeurde, blijkt in de praktijk wel geur op te leveren. De bedoeling is dat het laden van de dikke fractie van het digestaat in de toekomst in de bedrijfshal plaatsvindt, wat volgens de vergunning ook moet. Het lossen van de dikke mestfractie blijft echter buiten plaatsvinden.

Bij eerdere contacten met het bedrijf had men aangegeven dat er volgens de vergunning 35.040 ton per jaar verwerkt mocht worden en niet de door het bedrijf gewenst 36.000 ton, dit vanwege de op basis van de eerdere vergunning maximaal toegestane pompcapaciteit. Dit leek nu vergeten te zijn, want men had het bij het bedrijfsbezoek over 36.000 ton per jaar. Het verschil is ongeveer 30 vrachtauto's alleen al voor de aanvoer.

Waar we al bang voor waren, nl. dat de aanvoer van grondstof en afvoer van digestaat over grote afstand plaatsvindt, blijkt uit te komen. De duurzaamheid wordt hierdoor behoorlijk onderuitgehaald. Volgens de bedrijfsleider kwam de dikke mestfractie van kalverbedrijven op de Veluwe. De drijfmest komt van veel verschillende plaatsen. De dikke fractie van het digestaat wordt geëxporteerd. Eerst was Duitsland genoemd, nu bleek het ook om Frankrijk te gaan. De dunne fractie van het digestaat probeert men dichter bij af te zetten, met het nodige geld toe voor de afnemer waarschijnlijk. Of dit in de praktijk zal lukken is nog niet duidelijk. In 2018 sprak Host-medewerker Smit in de gemeenteraad nog van een regionale functie, omdat er binnen een straal van 20 km voldoende koeien zijn...

Alle reden waarom een eventuele uitbreiding van het bedrijf o.i. onwenselijk is. Overigens is er ook nog steeds geen beslissing van B&W over de bouwvergunning, waarover de bezwaarschriftencommissie ons in december gelijk gaf dat deze niet in orde is.

Voor de Botniaweg is het wachten op de uitspraak van de rechtbank over de vergunning. Dit naar aanleiding van het beroep dat de stichting en omwonenden hebben aangetekend tegen het besluit van de provincie om de vergunning van een vergister niet in te trekken. Dit gaat om een vergister die ca. 3x zo groot is als die aan de Nieuweweg. Mocht dit geen succes opleveren dan zal het nieuwe provinciebestuur worden benaderd. Want na drie jaar geen gebruik van een vergunning (is inmiddels al 8 jaar!) heeft de provincie de bevoegdheid om deze vergunning in te trekken.

Actiecomité No Shit en Stichting Duurzaam Marrum

Dit is een uitgebreidere versie van het artikel dat in het Marrumer Sport- en Infoblad van mei 2019 is verschenen

Hieronder een selectie van foto's die Bert de Ruiter bij de rondleiding bij Biogas Marrum BV heeft gemaakt. Detailfoto's mocht hij niet maken, maar overzichtsfoto's wel.

open dag 1

open dag Host 2

open dag Host 3

open dag Host 4a

open dag Host 4

open dag Host 5

 

open dag Host 6

open dag Host 7