UITSNEDEstation.png

Nieuwsberichten vergisters op marrumonline.nl

Bouwvergunning mestvergister Nieuweweg niet in orde

Commissie bezwaarschriften adviseert bezwaren gegrond te verklaren.

Terwijl de bouw van de mestvergister aan de Nieuweweg in Marrum zo’n beetje voltooid is, blijkt de bouwvergunning niet in orde. Dat is althans het standpunt van de adviescommissie voor de bezwaarschriften van de DDFK-gemeenten.

Eerder dit jaar bleek dat er voor de gewijzigde plannen voor de mestvergister geen nieuwe omgevingsvergunning voor bouwen (bouwvergunning) was verleend. Er was in 2016 alleen een nieuwe milieuvergunning verleend. De gemeente had het in december 2016 afgedaan met een briefje aan de initiatiefnemer dat de wijzigingen ten opzichte van de eerdere vergunningen van ondergeschikte aard waren en uitgevoerd mochten worden. Dit terwijl er eigenlijk niets gelijk was gebleven in de bouwplannen en de wijzigingen juist heel ingrijpend waren. De plek van bijv. de biogasopwerking is volgens de nieuwe plannen dichtbij omliggende bedrijven. De brief was echter niet openbaar gemaakt, zodat ook geen bezwaar mogelijk was. Volgens de advocaat klopte de gang van zaken niet en hij heeft dit namens de omwonenden, omliggende bedrijven en Stichting Duurzaam Marrum in juni alsnog bij de gemeente aangekaart d.m.v. een bezwaarschrift en verzoek om handhaving. De onafhankelijke adviescommissie heeft zich hier nu over gebogen en adviseert B&W om de bezwaren gegrond te verklaren en om alsnog een besluit te nemen of voor de gewijzigde bouwplannen al dan niet een bouwvergunning verleend kan worden.De adviescommissie geeft de gemeente nog de vermaning dat het juist op de weg van het gemeentebestuur had gelegen om de initiatiefnemer er op te wijzen dat voor de wijzigingen waarvoor de nieuwe milieuvergunning was verleend afzonderlijk nog een nieuwe omgevingsvergunning voor bouwen benodigd was.

Het is nu afwachten of B&W dit advies ter harte nemen. Het zou ook in het algemeen belang zijn als de bezwaarmakers gelijk krijgen. Als bouwplannen volledig gewijzigd kunnen worden zonder dat dit bekend wordt gemaakt en ter inzage ligt, is het hek van de dam en kan ieder bedrijf of burger geconfronteerd worden met bouwwerken in zijn omgeving die opeens heel anders zijn dan de bouwvergunning die ter inzage heeft gelegen. Maar wat de beslissing ook wordt, het is moeilijk denkbaar dat hetgeen gebouwd is weer afgebroken zal worden, hoewel je natuurlijk ook kunt redeneren dat Host met het doorgaan met bouwen bewust een risico heeft genomen. Over de milieuvergunning heeft de gemeente besloten dat die niet ingetrokken zal worden.

Een medewerker van Host liet laatst weten dat de installatie in gebruik genomen zou worden nadat een trafo geleverd was. Wel is volgens het bestemmingsplan ingebruikname nog niet toegestaan voordat de landschappelijke inpassing gereed is. Positief nieuw punt is dat Host BV op zijn website meldt dat de dikke mest in een luchtdichte ruimte op een bewegende transportvloer wordt gelost. De lucht ondergaat een luchtzuiveringsbehandeling voordat deze weer buiten vrijgelaten wordt. Dat lijkt toch een verbetering ten opzichte van de eerder beoogde werkwijze. Hopelijk pakt dit in de praktijk ook zo uit.

Host BV heeft ook de gloednieuwe biovergister in Harderwijk gebouwd, waar vorige week een silo lek raakte waardoor een enorme hoeveelheid van ca. 2 miljoen liter mest uit de silo is gestroomd. Het zou kunnen dat de constructie in Marrum dezelfde is, wat het bedrijf zelf en de toezichthouder hopelijk goed zullen controleren zodat een dergelijke lekkage niet weer zal gebeuren.

Hieronder plattegronden van de plannen uit 2010 en uit 2016

Nieuweweg plattegrond plan 2011

Nieuweweg tekening met tekst