kerk__winter_.png

Nieuwsberichten vergisters op marrumonline.nl

Update mestvergisters april 2018: bouw Nieuweweg start eind april

Hier een overzicht van het nieuws m.b.t. de mestvergisters door dorpsbelang en actiecomité No Shit!. Het artikel is een geactualiseerde versie van die in het Marrumer Sport- en infoblad van april 2018 staat.

Mestvergister Botniaweg
Er is beroep aangetekend tegen het besluit van de provincie op de vergunning voor een mestvergister niet in te trekken. Namens de omwonenden die eerder een zienswijze hebben ingediend heeft advocaat Van der Velde van het kantoor PlasBossinade uit Groningen dit beroep ingediend bij de rechtbank. Want alleen als de vergunning van tafel gaat en (daarna) het bestemmingsplan verandert, is er echt zekerheid is dat er in de toekomst ook geen mestvergister komt. Mogelijk hoeft de beroepszaak niet tot het eind te worden voorgezet als ondertussen de gemeente medewerking heeft gegeven aan de plannen van de nieuwe eigenaar.

Mestvergister Nieuweweg
De omwonenden en ondernemers die een verzoek hadden ingediend om de vergunning in te trekken en het bestemmingsplan te wijzigen, kregen in maart een brief van de gemeente. Daarin stond dat voor het in behandeling nemen van het verzoek voor het bestemmingsplan leges van € 1.626 aan ieder in rekening zullen worden gebracht. Dat is natuurlijk niet de bedoeling en ook niet terecht, omdat een bestemmingsplan het algemeen en niet het individueel belang dient en daarom legesheffing normaal gesproken niet mag. Dit blijkt ook uit een recente uitspraak van het gerechtshof Arnhem/Leeuwarden. Daar wil de gemeente echter nog niet aan. De omwonenden en omliggende bedrijven is daarom voor de zekerheid eerst geadviseerd om het verzoek voor zover het het bestemmingsplan betreft eerst in te trekken. Namens de stichting Duurzaam Marrum heeft de advocaat wel de gemeente in een brief gevraagd om gevolg te geven aan het arrest en om het verzoek om bestemmingsplanwijziging in behandeling te nemen zonder leges in rekening te brengen.

Het verzoek van omwonenden en omliggende bedrijven om de vergunning in te trekken of aan te passen blijft gehandhaafd. De beslissing over de vergunning zou de gemeente eigenlijk uiterlijk in de loop van mei moeten nemen en voor die tijd moet het ontwerp-besluit ook 6 weken ter inzage hebben gelegen wanneer daarop zienswijzen kunnen worden ingediend. Inmiddels zal de initiatiefnemer Host in april, waarschijnlijk eind april, met de bouw beginnen en dat lijkt op dit moment niet tegen te houden. Als de beslissing over de vergunning komt, kunnen we ons nader beraden over de stappen die eventueel wel mogelijk zijn.  

In de oorspronkelijke, maar nog steeds geldende, vergunningaanvraag stond letterlijk "Wel wordt er alleen gebouwd buiten het broedseizoen van de weidevogels om." Dat seizoen is inmiddels aangebroken. Volgens de gemeente is het echter niet een toezegging waarop de gemeente kan gaan optreden en handhaven. Wel zal de gemeente Host erop wijzen dat ze de Wet Natuurbescherming moeten naleven. Volgens deze wet mag je als je buiten aan het werk gaat bijvoorbeeld geen negatieve effecten toebrengen aan vogels en beschermde dieren of planten. De provincie gaat over de naleving van de Wet Natuurbescherming.

Donaties aan Stichting Duurzaam Marrum
Heel erg veel inwoners en bedrijven uit Marrum hebben al gehoor gegeven aan de oproep om een donatie over te maken aan de Stichting Duurzaam Marrum om het mogelijk te maken om bijvoorbeeld juridische procedures te voeren of eigen onderzoek laten doen. Bijdragen zijn nog steeds meer dan welkom, uiteraard ook van buiten Marrum. Wilt u doneren, stuurt u dan a.u.b. een mail aan Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken., dan zullen we u het bankrekeningnummer doorgeven.

Dorpsbelang en actiecomité No Shit!