bertus_grijdanus.png

Nieuwsberichten vergisters op marrumonline.nl

Provincie neemt besluit vergunning vergister Botniaweg opnieuw

Voor de Botniaweg had de provincie op 1 februari het besluit genomen om de vergunning voor een biovergister niet in te trekken. Het vreemde was dat maar enkele mensen die een zienswijze hadden ingediend hiervan bericht kregen en genoemd werden in het besluit.

Daarover hebben we contact opgenomen met de FUMO, de instantie die de vergunningverlening uitvoert voor de provincie, en het bleek dat er door en fout hunnerzijds de meeste zienswijzen buiten beeld waren geraakt. Daarom moest het besluit opnieuw worden genomen en dat is op 24 februari gepubliceerd. Daarvan hebben als het goed is wel alle omwonenden die een zienswijze hadden ingediend bericht gehad van de FUMO. Uiterlijk 9 april kunnen we beroep instellen tegen het besluit om de vergunning alsnog van tafel te krijgen en het ziet er op dit moment naar uit dat dit wel nodig zal zijn. 

Zie ook het nieuwsbericht van 10 februari.