4_mei_herdenking_.png

Nieuwsberichten vergisters op marrumonline.nl

Update mestvergisters

Hier een overzicht van het nieuws m.b.t. de mestvergisters door dorpsbelang en actiecomité No Shit!. Het artikel is een geactualiseerde versie van die in het Marrumer Sport- en infoblad van februari 2018 staat.

Botniaweg
Botniaweg 6 is inmiddels verkocht door de heer Nijboer. Hoewel het niet de verwachting is dat de nieuwe eigenaar het perceel voor een mestvergister wil gaan gebruiken, hadden we van de FUMO begrepen dat we er nog niet van uit moesten gaan dat de vergunning nu binnenkort zou worden ingetrokken. De provincie/FUMO had eigenlijk al eerder moeten beslissen over de begin november ingediende zienswijzen, en had alsnog om uitstel gevraagd (tot na 1 maart maar zonder einddatum).  Maar aangezien minimaal één belanghebbende daar niet mee instemde, is er nu toch een beslissing genomen. In de LC van 3 februari publiceerde de provincie dan ook het besluit dat de vergunning niet wordt ingetrokken. Vreemd is dat de meeste indieners van een zienswijze hiervan geen bericht hebben gekregen. Hier hebben we vragen over gesteld aan de FUMO, want alleen degenen die een zienswijze hebben ingediend kunnen beroep instellen. Dus is het belangrijk dat deze zienwijzen weer boven tafel komen. 

We blijven het belangrijk vinden om bij de provincie de vergunning van tafel te krijgen en bij de gemeente het bestemmingsplan te wijzigen. Anders blijft het risico bestaan dat in de toekomst de Botniaweg toch weer in beeld gaat komen voor een mestvergister. Het lukt initiatiefnemers namelijk haast nergens om vergunning voor een vergister te krijgen, zodat plekken waar nog een oude vergunning is opnieuw in beeld komen. Dit speelt ook bij de al jaren stilliggende vergisters bij Ferwert en Holwerd.

Nieuweweg
De verzoeken die zijn ingediend om de vergunning voor de Nieuweweg in te trekken liggen ook bij de omgevingsdienst FUMO. De aanknopingspunten en kansen voor het voorkomen van die vergister zijn we ondertussen al wel nader aan het onderzoeken, net als de optie om te proberen tot betere waarborgen ter voorkoming van overlast te komen. Zorgen zijn er wel over de handhaving in dat laatste geval. Uit een overleg met een groep Holwerders die graag onze ervaringen wilden horen, bleek dat ook: toen de vergister van HTO in Holwerd voor overlast zorgde, kwamen de gemeenteambtenaren wel langs bij klachten, maar dit leidde eigenlijk nooit tot verbetering.
Overigens is het initiatief Nieuweweg nu volledig van het bedrijf Host; De Wolff heeft zich teruggetrokken. Zo hebben we begrepen tijdens een gesprek met twee medewerkers van Host in december. Mogelijk komt er nog een vervolggesprek.

Stichting Duurzaam Marrum
In december is de Stichting Duurzaam Marrum opgericht. De stichting zal de financiën beheren en kan bijvoorbeeld procedures voeren of eigen onderzoek laten doen.
Omdat het een tijdje duurde voor we de inschrijving van de kamer van koophandel en de statuten kregen, heeft het openen van een bankrekening vertraging opgelopen. Maar inmiddels is de bankrekening er eindelijk. Degenen die eerder een financiële toezegging hebben gedaan zullen daarom worden benaderd met het verzoek om het bedrag over te maken. Voor de anderen wordt hiervoor huis-aan-huis een formulier verspreid.

Dorpsbelang en actiecomité No Shit!