header-foto12.png

Nieuwsberichten vergisters op marrumonline.nl

Omwonenden en bedrijven verzoeken om intrekking vergunning mestvergister Nieuweweg

Een bericht van dorpsbelang en actiecomité No Shit!:

Nieuweweg

Voor de vergister aan de Nieuweweg van de initiatiefnemers De Wolff en Host hebben de omliggende bedrijven en veertien omwonenden in november een verzoek bij de gemeente ingediend om de vergunning in te trekken en het bestemmingsplan te wijzigen. 

Intrekken van een vergunning kan de gemeente niet zomaar doen natuurlijk, maar in dit geval zijn er legio aanknopingspunten. Uit bestudering van de vergunning bleken een aantal opmerkelijke zaken. Zo gaven medewerkers van Host bij een excursie naar een vergister in Jelsum aan dat het overpompen van drijfmest uit de tankauto's naar de opslagsilo tot een geurgolf leidt, maar dit is in het bij de vergunningaanvraag horende geurrapport helemaal niet meegenomen. En in het geluidsrapport staat bijvoorbeeld dat de vaste mest op het terrein wordt opgeslagen en vervolgens gedurende enkele uren per dag d.m.v. een shovel in de invoer van de vergister wordt gebracht. Maar het geuronderzoek gaat ervan uit dat de vrachtauto’s met vaste mest direct in de invoerput van de vergister lossen, een systeem waarbij waarschijnlijk minder geur vrijkomt. Dit hadden we ook van Host begrepen, maar de invoerput is slechts 80m3, een hoeveelheid die binnen twee dagen verwerkt is. Dus hoe zit dit nu echt? In de vergunning kunnen we geen voorschrift vinden dat de vaste mest afgedekt moet zijn. Uit het geluidsrapport blijkt dat het geluid van vrachtauto’s een belangrijke factor is. Echter men gaat alleen uit van vrachtauto’s die mest aanvoeren en lossen. Terwijl er toch bijna net zoveel (digestaat) weer afgevoerd moet worden, en dus ook opgeladen, waarvoor ook vrachtauto’s komen en gaan! Dus lijkt de helft van het transport ‘vergeten’ te zijn in het geluidsrapport. Ook een onderdeel van de biogasbehandeling dat in Jelsum vrij veel en constant geluid maakte, is in het geluidsrapport niet meegenomen.

Dat in een vergunningaanvraag wel eens een onvolkomenheid voorkomt kunnen we begrijpen, en ook dat de FUMO, die de aanvraag moet beoordelen, iets over het hoofd kan zien. Maar er lijken hier wel erg veel dingen te zijn die niet kloppen of tegenstrijdig zijn, want de opsomming hiervoor is lang niet volledig.

Mocht de gemeente niet besluiten tot intrekking van de vergunning dan is het verzoek dat er aanvullende vergunningsvoorschriften komen om te waarborgen dat de overlast beperkt blijft.

Het is de bedoeling dat er nog een gesprek komt met initiatiefnemers Host en/of De Wolff, waarbij onze zorgen natuurlijk ook aangekaart zullen worden.

Stichting Duurzaam Marrum

Op het moment van schrijven is de oprichting van de stichting Duurzaam Marrum aanstaande. De doelstelling van de stichting wordt:
“het opkomen voor de belangen van bewoners en bedrijven van Marrum en omstreken met betrekking tot het voorkomen van plaatsing van mest-/biovergistings/co-vergistings-installaties in haar directe omgeving dan wel het beperken van de gevolgen indien er toch sprake is van realisering van enige vorm van mest-/biovergisting/co-vergistingsinstallatie en/of de uitbreiding daarvan”. De stichting zal de financiën beheren en kan bijvoorbeeld procedures voeren of eigen onderzoek laten doen.

Ondertussen in Bemmel

Eerder dit jaar is een aantal keren aandacht besteed aan de biovergister Groen Gas Gelderland in Bemmel die sinds omstreeks mei in bedrijf is. Deze vergister, van Engie, Biogas Plus en de lokale investerdeer BEB Holding, leidt nog steeds tot veel geurklachten (zie op milieuklacht.gelderland.nl en zoek op Bemmel of Huissen) ondanks de lange lijst maatregelen die het bedrijf inmiddels heeft genomen na evenzovele onderzoeken. De maatregelen betreffen bijvoorbeeld de geregelde vervanging van de koolstoffilters, extra koolstoffilters, afdekken van co-producten en het niet meer gebruiken van gras en zogenaamde 'supermarktmix' als co-producten. Dit alles leidt nog niet tot het gewenste resultaat en het wachten is op twee nieuwe en betere luchtwassers. Lees ook dit artikel in De Gelderlander. Daarbij wil het bedrijf dan geen gebruik meer maken van koolstoffilters omdat die erg duur zijn en tot onvoldoende resultaat leiden.

De klachten blijken vooral van bewoners die ten oosten van de vergister wonen te komen, wat gezien de heersende windrichting niet verrassend is. Binnen 500 meter wonen weinig mensen maar de klachten komen vooral ook van bewoners die op 600 -1000 meter van de installatie wonen. Er zijn ook enkele periodes geweest dat er zelfs uit een woonwijk op 2 km afstand veel klachten kwamen, maar de laatste tijd is dat niet meer het geval. B&W aldaar gaven van tevoren aan dat er in principe geen overlast zou plaatsvinden als er conform de vergunning zou worden gewerkt... 

De installatie in Bemmel is op bepaalde punten wel anders dan de aan de Nieuweweg geplande. Daar gaat het bijvoorbeeld om een biovergister waar ook vaste co-producten ingaan die eerst los op het bedrijfsterrein worden opgeslagen. Verder zal het voormengen van de te vergisten materialen (hydrolyse) in Marrum niet plaatsvinden volgens het bedrijf Host.