4_mei_herdenking_.png

Nieuwsberichten vergisters op marrumonline.nl

Zienswijzen biovergister Botniaweg ingediend

Een bericht van dorpsbelang en actiecomité No Shit!:

Meer dan 25 omwonenden van Botniaweg 6 hebben een zienswijze ingediend bij de Provincie naar aanleiding van de ontwerp-beschikking om de vergunningen voor een biovergister aan de Botniaweg niet in te trekken. Een omwonende had in maart dit jaar al een verzoek om intrekking van de vergunning ingediend en in september heeft de provincie in een concept-beslissing aangegeven dat niet van plan te zijn. Toen was nog bij de provincie echter nog niet bekend dat Engie zich terugtrok.

 

Ook de stichting Duurzaam Marrum i.o. (in oprichting) heeft een zienswijze ingediend. Verder hadden al enkele omwonenden onlangs al een verzoek om intrekking van de vergunning ingediend. 

Eind september is de ontwerp-beschikking in de provinciale media gepubliceerd, waarop uiterlijk 6 november gereageerd kon worden. De advocaat adviseerde om tegen deze ontwerp-beschikking zienswijzen in te dienen en daarin te wijzen op deze gewijzigde omstandigheden. De omwonenden binnen 450 meter zijn hiervoor benaderd en hebben massaal gehoor gegeven aan de oproep. Actiecomité No Shit! en dorpsbelang hopen dat Gedeputeerde Staten nu wel beslissen om de vergunning eraf te halen zodat rechtszaken hiervoor niet nodig zijn. Ook een wijziging van het bestemmingsplan zal nog nodig zijn om te bereiken dat een mestvergister op deze locatie in de toekomst uitgesloten is.

Alleen omwonenden en niet de rest van Marrum en omgeving zijn benaderd voor het indienen van een zienswijze. Dit is omdat het bij hen duidelijk is dat zij in juridisch opzicht belanghebbende zijn (als men niet belanghebbende is wordt het bij voorbaat al afgewezen) en om te voorkomen dat de provincie heel veel extra administratief werk heeft. Het is wel een heel sterk signaal dat nu bijna alle direct omwonenden van zich hebben laten horen bij de provincie. 

Het pand en terrein van Botniaweg 6 staat inmiddels te koop/te huur.

vergister protestbord800x600

 M.b.t. de vergister van de Nieuweweg worden binnenkort ook stappen ondernomen. Nieuws daarover volgt op een later moment.