UITSNEDE-template-kopie.png

Nieuwsberichten vergisters op marrumonline.nl

Engie trekt stekker uit plan vergister Botniaweg; bijeenkomst 21 sept. gaat door

Engie heeft besloten om te stoppen met de ontwikkeling van het plan voor een biovergister aan de Botniaweg in Marrum. Dat schrijft Engie in een brief aan Doarpsbelang Marrum-Westernijtsjerk.

,,Een goede samenwerking, in alle openbaarheid, met omwonenden is essentieel om dit soort projecten te kunnen realiseren’’, schrijft directeur Rutger Jan Pessers in een brief aan Doarpsbelang Marrum Westernijtsjerk. ,,Nu blijkt dat we ondanks de gesprekken met Doarpsbelang en de actiegroep niet nader tot elkaar kunnen komen en het project ernstig dreigt te worden vertraagd door juridische procedures, besluiten we dan ook om de ontwikkeling van de groengasinstallatie aan de Botniaweg te stoppen.’’ De brief is door Engie ook naar Leeuwarder Courant en Friesch Dagblad gestuurd.

Het actiecomité No Shit en het bestuur van Doarpsbelang zijn super gelukkig met dit nieuws. Tegelijkertijd realiseren ze zich dat het te vroeg is om helemaal gerust te zijn op een definitief afstel. Pas als het bestemmingsplan gewijzigd is en de vergunning ingetrokken, kan Marrum echt opgelucht ademhalen. De informatiebijeenkomst op donderdag 21 september gaat daarom gewoon door, ook vanwege het plan voor de mestvergister aan de Nieuweweg