tempeltje_.png

Nieuwsberichten vergisters op marrumonline.nl

Tweede overleg met Engie / Infopagina's over biovergisters op marrumonline

Maandagavond 4 september heeft een tweede overleg van dorpsbelang en het actiecomité met vertegenwoordigers van Engie en Klaas Nijboer plaatsgevonden. De Marrumers hebben die gelegenheid aangegrepen om een ultieme poging te doen om de initiatiefnemers van hun plan voor een co-vergister aan de Botniaweg af te brengen. Dit was tevergeefs en eigenlijk kan gezegd worden dat de initiatiefnemers eenzelfde poging deden, maar dan om begrip en draagvlak voor hun plannen te krijgen.

Bij het eerdere overleg bleven nog veel vragen onbeantwoord, wat de reden was om dit vervolgoverleg te hebben. Engie had voorafgaand aan dit overleg al een aantal vragen beantwoord. Het nader onderzoek naar de eerdere en deze nieuwe informatie die de initiatiefnemers gaven, hadden het actiecomité en dorpsbelang eigenlijk vooral gesterkt in hun standpunt dat het doorgaan van de plannen op deze locatie een hele slechte zaak voor Marrum en de Marrumers zou zijn.

Citaat uit de Sawn Stjerren Nijs van 6 sept. 2017: 'Volgens Nathal Prins van het actiecomité is de impact van dit plan te groot voor Marrum en omgeving. ,,Wij zijn zeker wel voor duurzame energie, als die past in onze leefomgeving en rekening houdt met natuur en milieu.’’ Liefst wil Marrum dat Engie aan de Botniaweg overstapt op een project met zonnepanelen.'

Om meer inzicht te geven in de bezwaren en ook de andere informatie over de biovergisters te delen, zijn op marrumonline nu een aantal infopagina's opgenomen. Klik hier om naar deze infopagina's te gaan. Daar zijn ook meer achtergronden te vinden over waarom de gemeente destijds meegewerkt heeft aan het toenmalige plan. De destijds door de gemeente gehanteerde argumenten gaan nu niet meer op en bovendien is er nu veel meer bekend over de impact van zo'n biovergister. Het is makkelijk om achteraf een oordeel te geven dat het anders had gemoeten, maar de tijd en informatie waren 7 jaar geleden anders. Geur zou er eigenlijk helemaal niet zijn was bijvoorbeeld het idee bij zowel initiatiefnemers als vergunningverleners. Mensen die anders dachten waren roependen in de woestijn. Met de kennis van nu hadden Marrumers toen massaal bezwaar gemaakt, maar met de kennis van nu is de kans ook groot dat de gemeente niet had meegewerkt aan het mogelijk maken van de komst van de biovergisters op deze locaties in Marrum. Zie ook naar het bijna raadsbrede standpunt van de gemeenteraad van Tytsjerksteradiel tegen het plan voor een megavergister in Burgum.

biovergister aardbol

Bewerkte afbeelding uit het mvo-rapport van Engie: Marrumers denken dat een biovergister op de locatie in Marrum op het grijze deel van de aardbol thuis hoort, Engie is het daar niet mee eens.