bertus_grijdanus.png

Nieuwsberichten vergisters op marrumonline.nl

De flage kin út! definitief streep door vergunning biovergister (2)

Het is eindelijke zover: de vergunning om een vergister aan de Botniaweg te bouwen is er definitief niet meer. Afgelopen week werd duidelijk dat er geen beroep is ingediend tegen het besluit van de provincie om de vergunning vergister Botniaweg in te trekken. Hiermee is het besluit nu definitief.

Na bijna vier jaren inzet en actievoeren vanuit het dorp, is het zover. We hebben duidelijkheid. En dat is wel een feestelijk moment waard! Momenteel is het door de corona-situatie niet mogelijk, en voelt het ook niet gepast, om uitgebreid feest te vieren. We hopen dat er later een moment komt voor een bescheiden feestje.

Vrijdag 29 januari de vlag uit!

Het idee is aanstaande vrijdag 29 januari de (Marrumer) vlaggen in top te hangen. Doe jij ook mee? een Friese of Nederlandse vlag is natuurlijk ook goed.

Lees meer...

GS besluit tot intrekking vergunning biovergister Botniaweg

Gedeputeerde Staten (GS) van Fryslân hebben nu echt besloten om de oude omgevingsvergunningen voor een grootschalige biovergister aan de Botniaweg bij Marrum in te trekken. Op 1 september hadden ze daartoe al een ontwerp-beschikking vastgesteld. Een door de vergunninghouder ingediende zienswijze gaf de provincie geen aanleiding om het besluit te wijzigen. Met het besluit is tegemoet gekomen aan het in december 2019 ingediende verzoek door Stichting Duurzaam Marrum mede namens omwonenden van meer dan 30 adressen binnen 450 meter en Doarpsbelang Marrum-Westernijtsjerk. In juli schaarde de gemeente zich achter dit verzoek, wat zeker ook positief heeft bijgedragen.

Lees meer...

Mestvergister Nieuweweg: kloof tussen gewekte verwachtingen en realiteit

Het is een taai traject om gedaan te krijgen dat de biovergister van Host Bio-energie minder hinder gaat geven voor met name voor de omliggende bedrijven. De gemeente ziet niet veel reden om handhavend op te treden. Maar wel wil de gemeente gezien de toch wel geconstateerde overtredingen geurvoorschriften opleggen. Over handhaving en die voorschriften hebben we zienswijzen ingediend.

Lees meer...

GS voornemens om vergunning biovergister Botniaweg in te trekken

Gedeputeerde Staten (GS) van Fryslân zijn van plan om de oude omgevingsvergunningen voor een grootschalige biovergister aan de Botniaweg bij Marrum in te trekken. Op 1 september hebben ze daartoe een ontwerp-beschikking vastgesteld, waarmee tegemoet wordt gekomen aan het in december 2019 ingediende verzoek door Stichting Duurzaam Marrum mede namens omwonenden van meer dan 30 adressen binnen 450 meter en Doarpsbelang Marrum-Westernijtsjerk. Een omgevingsvergunning kan na een zorgvuldige belangenafweging al worden ingetrokken als er drie jaar geen gebruik van is gemaakt, maar hier heeft het dus veel langer geduurd.

Lees meer...

27 augustus hoorzitting mestvergister Nieuweweg

Op 27 augustus behandelt de adviescommissie van de bezwaarschrfiten de bezwaren tegen de vergunning die Host heeft gekregen doordat de gemeente de beslistermijn liet verlopen. In dit artikel is uitgelegd waarom er bezwaar is gemaakt. Wilt u de hoorzitting als publiek bijwonen dan kunt u zich aanmelden bij het team Juridyske zaken van de gemeente via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. of tel. 0519-298888. De zitting is om 15.15 uur aan de Suupmarkt 2 te Dokkum.

Inmiddels heeft de welstandscommissie zeer negatief over de geplande nieuwe loods geadviseerd. Met de hoogte van 10 meter en volledig gesloten gevel vindt de commissie het niet passend dat het pand dicht aan de Nieuwweweg zou komen en uitsteekt voor het bestaande pand. De welstandscommissie adviseert de plaatsing te heroverwegen.

Lees meer...

Duimen voor positief besluit Gedeputeerde Staten

Nadat de gemeenteraad van Noardeast-Fryslân op 25 juni al raadsbreed een motie had aangenomen, heeft B&W op 7 juli een brief aan Gedeputeerde Staten gestuurd. B&W vraagt in de brief aan GS om van zijn bevoegdheid gebruik te maken om de vergunningen voor een niet gerealiseerde biovergister aan de Botniaweg in Marrum in te trekken. GS hebben als bevoegd gezag over de vergunningen de mogelijkheid om, na een afweging van de verschillende belangen, een vergunning in te trekken als drie jaar geen gebruik van een omgevingsvergunning is gemaakt. De vergunningen zijn verleend in 2008 en 2011.

Lees meer...

Gemeenteraad neemt motie aan voor intrekking vergunningen mestvergister

De gemeenteraad van Noardeast-Fryslân heeft in haar vergadering van 25 juni unaniem een motie aangenomen over intrekking van de vergunningen voor een megavergister aan de Botniaweg. De raad roept het college op om zich in te zetten voor intrekking van deze vergunningen en om hiervoor contact op te nemen met GS van de provincie Fryslân als bevoegd gezag.

Lees meer...

Update mestvergisters mei 2020

Omdat een ambtenaar de beslistermijn liet verlopen kreeg Biogas Marrum (de vergister van de Nieuweweg) van rechtswege de vergunning voor de aangevraagde wijzigingen cadeau. Inmiddels is bezwaar gemaakt tegen de vergunning namens dorpsbelang, ondernemers, omwonende en stichting Duurzaam Marrum. Dat de nieuwe vergunning een hal mogelijk maakt zodat dikke fractie van digestaat in het vervolg binnen geladen kan worden leek het voordeel van de vergunning, maar er worden meer wijzigingen aangevraagd en daar zitten dusdanig veel haken en ogen aan dat ons geadviseerd is om de kans om bezwaar te maken niet voorbij te laten gaan.

Lees meer...

Gemeente blundert met beslistermijn vergunning mestvergister

Op 3 april kregen we een mailtje van de gemeente Noardeast-Fryslân dat men helaas moest melden dat er voor de aanvraag van 24 januari 2020 van Biogas Marrum door het verstrijken van de beslistermijn er een vergunning van rechtswege is ontstaan. Het college nam het hoog op en zou hierover ook de raad informeren. Wat er door ons heen ging bij het vernemen van dit nieuws is niet voor publicatie geschikt.

Lees meer...

Update mestvergisters: Nieuw intrekkingsverzoek Botniaweg

Hier weer een update over de mestvergisters

Botniaweg
Stichting Duurzaam Marrum heeft voor de kerst mede namens omwonenden van meer dan 30 adressen en Doarpsbelang Marrum-Westernijtsjerk een verzoek aan GS gedaan om de vergunningen voor een mestvergister aan de Botniaweg 6 in te trekken. Hoewel er op dit moment geen concrete plannen zijn voor een biovergister op die plek, willen we graag zekerheid dat die er ook niet kan komen. Daarvoor is intrekking van de vergunningen nodig, en ook aanpassing van het bestemmingsplan.

Lees meer...