notaris_woning_.png

Nieuwjaarsbijeenkomst voor alle Marrumers

Categorie
Agenda
Datum
7 januari 2023 16:15
Locatie
Dorpshuis de Nije Tille

16.15 Ontvangst met koffie en thee

16.45 Gecombineerde jaarvergadering Dorpsbelang en Feestvereniging Marheim
1. Opening door voorzitter(s)
2. Notulen jaarvergaderingen 2x
3. Secretariële jaarverslagen 2x
4. Financiële jaarverslagen 2x
5. Verslag en benoeming kascommissies 2x
17.15 Pauze met tweede ronde koffie
6. Mededelingen en ingekomen stukken:
a. Dorpsbelang
b. Marheim (feest 2023)
7. Bestuursmutaties
8. Rondvraag
9. Sluiting

17.45 Bekendmaking ‘Marrumer Kat 2022’

18.00 Maaltijd met soep, broodjes en snack

19.00 Toneel: éénakter “Foarút Sjen”. Dit komische stuk, waarin Cora (Gaatske de Vries) en Ireen (Myrthe Boeijnga-Dalstra) zullen spelen, speelt zich af op de camping. Deze eenakter is geschreven door Aris Bremer en in het Fries vertaald door Betty Schilstra. De regie is in handen van Anne van Oosten.

toneel fourut sjen

19.45 Afsluiting door voorzitter(s)

De koffie/thee en volledige maaltijd zijn kosteloos. De entree is vrij. Een vrijwillige bijdrage in de kolenkit wordt op prijs gesteld.
Ouderen die geen vervoer hebben, kunnen hiervoor contact opnemen met
Titia Jippes, tel 412046

 
 
 

Powered by iCagenda