bertus_grijdanus.png

Ledenvergadering Marheim en Doarpsbelang met toneel

Categorie
Agenda
Datum
30 september 2022 00:00
Locatie
Dorpshuis De Nije Tille

Beste Marrumers,

Afgelopen januari kon de nieuwjaarsbijeenkomst, waarbij we onze ledenvergaderingen houden, niet doorgaan. We houden nu onze gezamenlijke ledenvergadering op vrijdag 30 september. Dit is tevens de seizoensopening van het dorpshuis, waarbij de toneelvereniging een bijdrage levert met een eenakter. Deze gezellige avond wordt dan ook in samenwerking met het dorpshuis en de toneelvereniging georganiseerd.

De besturen van feestvereniging Marheim en Doarpsbelang Marrum-Westernijtsjerk

Alle informatie staat in het boekje dat huis-aan-huis verspreid is. Hier kort het programma:

19.15 Ontvangst met koffie, thee en oranjekoek

19.45 Gecombineerde jaarvergadering Dorpsbelang en Feestvereniging Marheim
1. Opening door voorzitter(s)
2. Gezamenlijke notulen jaarvergadering
3. Secretariële jaarverslagen 2x
4. Financiële jaarverslagen 2x
5. Verslag en benoeming kascommissies 2x
6. Mededelingen en ingekomen stukken:
a. Dorpsbelang b. Marheim
7. Bestuursmutaties
8. Rondvraag
9. Sluiting (ca. 20.30)

21.00 Toneelstuk “De Bleate Wierheid”

21.45 Afsluiting door voorzitter(s)
Aansluitend een gezellige nazit met overheerlijke bitterballengarnituur.
De koffie, thee, oranjekoek en bitterballen zijn kosteloos. Entree is gratis.
De overige consumpties zijn voor eigen rekening. Een vrijwillige bijdrage in de melkbus is ook mogelijk. Ouderen die geen vervoer hebben, kunnen hiervoor contact opnemen met Titia Jippes, tel 412046

Toanielferiening Marrum e.o. spilet:
“De Bleate Wierheid”

Dit komische stuk, waarin Janke Bouma, Sjoukje Boersma en Jelle Cornelis van Gunst zullen spelen, speelt zich af in een atelier. De kunstenaar van het atelier heeft een bijzonder fascinatie voor damesbenen waar de beide dames erg enthousiast van worden.

Deze eenakter is geschreven door Aris Bremer en in het Fries vertaald door Sandra de Jong. De regie is in handen van Anne van Oosten.
Toegang is gratis !!!!

 
 
 

Powered by iCagenda