kerk__winter_.png

Kerk Westernijtsjerk open

Categorie
Agenda
Datum
15 augustus 2020 00:00
Locatie
Kerk Westernijtsjerk

Het kerkje van Westernijtsjerk is deze zomer op drie zaterdagmiddagen geopend: 18 juli, 15 augustus en 12 september. Tsjerkepaad en de jubilieumexpositie in het kader van 50 jaar Alde Fryske Tsjerken zijn verschoven naar volgende jaar, maar de plaatselijke commissie wil iedereen toch een aantal keren in de gelegenheid stellen om het kerkje te bekijken.

Het kerkje zelf met het mooie interieur is geopend en uiteraard is er de vaste expositie over de kerk en de destijds naastgelegen Jeppemastate en haar bewoners. Er was vroeger een nauwe band tussen de bewoners van Jeppema en de kerk. De kerk is waarschijnlijk zelfs gesticht door de Jeppema’s.

Na de Jeppema’s is de stins/state eigendom geweest van achtereenvolgens de familie Unema, Roorda en Grovestins. De familie Grovestins bouwde de state uit en legde een groot park aan. Over elke periode van Jeppemastate zijn bijzondere verhalen te vertellen. Na het overlijden van de laatste bewoonster Eduarda Lucia van Grovestins in 1764 is de state verkocht en afgebroken.

De expositie bestaat uit een maquette, illustraties en informatiepanelen, die samen het verhaal vertellen van de kerk en Jeppemastate. Studenten van de opleiding Bouwkunde van de NHL Stenden Hogeschool hebben een prachtige maquette vervaardigd van de kerk en de state en illustrator Skelte Braaksma uit Marrum heeft een zestal verhalen uit de geschiedenis in beeld gebracht. De informatie is verzameld door commissielid Titia Jippes-de Boer, die ter gelegenheid van de expositie ook een boekje heeft geschreven.

In de kerk zijn nog enkele zaken zichtbaar die betrekking hebben op de bewoners van Jeppemastate, namelijk een grafzerk uit ca. 1500 die bij de in 2016 uitgevoerde renovatie in de kerk is gevonden. Deze vermeldt twee namen van eigenaren van Jeppemastate. Verder de grote herenbank die in gebruik was bij latere bewoners van Jeppemastate. Sinds vorig jaar hangt er een replica van het rouwbord van Titia van Burmania in de kerk.

Het boek ‘De historie van Jeppemastate en de kerk van Westernijtsjerk’ (67 pagina’s) is tijdens de openingstijden te koop voor € 10. De opbrengst komt ten goede aan de Stichting Alde Fryske Tsjerken.

Tijd: 13.30 tot 17.00 uur.

Adres kerk: Westernijtsjerk 2, 9073 TS Marrum

973expositieJeppemastate kleiner

Gratis entree

 
 
 

Powered by iCagenda