UITSNEDE-template-kopie.png

Nieuws

Verslag opening historische bordjesroute

Op donderdagmiddag 19 oktober opende Bearn Bilker het ‘bordjesproject’ in Marrum, het project waarbij meer dan veertig historische panden van een bordje zijn voorzien met informatie over de geschiedenis en met een oude foto. Hij plaatste als openingshandeling het laatste bordje op de voormalige 'Sûkerei-iest'(cichoreifabriek) aan de Lage Herenweg 34.

Bilker, burgemeester van Kollumerland en groot geschiedeniskenner, is geboren in Marrum. Dat was in de onderwijzerswoning van de School met de Bijbel aan de Lage Herenweg waar ook een bordje is geplaatst.

Na de opening, waarop veel volk was afgekomen, nam Bilker uitgebreid de tijd om een deel van de route te lopen en een praatje te maken met mensen. Een behoorlijk aantal oudere Marrumers kon zich de geboorte van Bearn nog herinneren. Ze hadden toen een dag vrij gekregen van school! In basisschool Aasterage liet iedere groep in zijn lokaal zien waaraan zij tijdens de projectweken over vroeger hadden gewerkt. Iedere klas had zijn eigen thema, van molens tot de bakkerij. Ook dit is door Bilker bewonderd. (De samenwerking met de school was de reden dat de opening op een doordeweekse middag was.)

Op deze dag was een aantal vrijwilligers actief om wat te vertellen over vroeger op een plek in het dorp, van de smid en de timmerman tot de slager en het boerenechtpaar in Fries kostuum. Groepen 5 t/m 8 van de basisschool hadden 's morgens in groepjes een route in het dorp gelopen langs deze enthousiaste vrijwilligers.

De werkgroep Historisch Marrum en de leerkrachten van school kijken terug op een geweldig geslaagde dag, waarbij het weer ook nog eens enorm meewerkte. 

Klik hier om naar het foto-album te gaan van deze dag. De foto's zijn gemaakt door Durk Zijlstra, Jelly Keekstra en Titia Jippes.

 A1907051024x768
Foto: Durk Zijlstra

Bordjes, plattegrond, website, grote borden

De afgelopen jaren heeft de werkgroep Historisch Marrum (Rommert Tjeerdsma, Sjoerd de Groot, Tjalling Walda en Titia Jippes) alle informatie en foto’s voor dit project verzameld. Er is ook een plattegrond gemaakt, waarop de panden die voorzien zijn van een bordje zijn aangegeven. 

Verder zal de informatie van de bordjes, hier en daar aangevuld met meer foto's en informatie, op de geschiedenispagina Historisch Marrum van deze website worden opgenomen. Deze klus is nog niet klaar. Mogelijk wordt ook van andere huizen, waar geen bordje staat, nog informatie opgenomen op de website.

En dan is het nog de wens om een aantal grotere borden te plaatsen bij de molens, de zuivelfabriek, de grasdrogerij en het station. De gemeente is begin dit jaar benaderd om de borden in de wegberm ter hoogte van de molens de plaatsen, maar de ambtenaar gaf aan liever te hebben dat de borden bij de molens staan. Dat is echter niet handig omdat de molens niet eenvoudig bereikbaar zijn. Na dit aangegeven te hebben bleef het stil van de kant van de gemeente maar hopelijk kan dat nu weer worden vlotgetrokken. 

'Komen er ook nog meer bordjes?' is een vraag die al diverse mensen hebben gesteld. Er zijn natuurlijk best nog (veel) meer huizen waar wat interessants over te vermelden is. De werkgroep heeft echter een selectie gemaakt waarbij onder andere is gelet op hoe bijzonder het pand is, hoe oud, en of er genoeg over te vinden was. Ook was de bedoeling om een grote verscheidenheid te hebben. Kiezen was niet eenvoudig en meer dan 40 bordjes vindt de werkgroep al een groot aantal voor de historische route. Het kost ook ontzettend veel tijd en gepuzzel om de historie van een pand te achterhalen en uit te werken tot een bordje. Dus op dit moment heeft de werkgroep geen plannen om meer kleine bordjes te maken. Maar het staat anderen natuurlijk ook vrij om initiatief te nemen op dit punt. 

Foto Jelly Keekstra 09
foto: Jelly Keekstra (ook de foto geheel boven)