UITSNEDE-template-kopie.png

Nieuwjaarsbijeenkomst voor alle Marrumers

Categorie
Agenda
Datum
4 januari 2020 00:00
Locatie
Dorpshuis de Nije Tille

De traditionele nieuwjaarsbijeenkomst vindt in 2019 plaats op 4 januari in de namiddag en avond.

Programma:

16.15 Ontvangst met koffie en thee

16.45 Gecombineerde jaarvergadering Dorpsbelang en feestvereniging Marheim
1. Opening door voorzitter(s)
2. Notulen jaarvergaderingen 2x
3. Secretariële jaarverslagen 2x
4. Financiële jaarverslagen 2x
5. Verslag en benoeming kascommissies 2x
17.15 Pauze met tweede ronde koffie
6. Mededelingen en ingekomen stukken:
a. Dorpsbelang
b. Marheim (feest 2020)
7. Bestuursmutaties
8. Rondvraag
9. Sluiting (rond 17.45)

Aansluitend “Walking dead” gast optreden uit Playbackshow

18.00 Bekendmaking ‘Marrumer Kat 2019’

18.15 Maaltijd met soep, broodjes en snack

19.00 Toneelstuk “Sit de trije al yn’e klok?”

19.45 Afsluiting door voorzitter(s)

De bijeenkomst is bedoeld voor alle Marrumers en de entree is vrij. Wel hopen we dat niet leden alsnog lid worden (zie ook de achterpagina van het huis-aan-huis verspreide informatieboekje). Verder wordt uw vrijwillige bijdrage in de melkbus op prijs gesteld en is er een verloting.
Ouderen die geen vervoer hebben, kunnen hiervoor contact opnemen met Titia Jippes, tel 412046

 
 
 

Powered by iCagenda