notaris_woning_.png

Onthulling rouwbord Kerk Westernijtsjerk

Categorie
Agenda
Datum
27 juli 2019 00:00
Locatie
Kerk Westernijtsjerk

Deze middag is niet alleen de Tsjerkepaadexpositie met foto's en schilderijen te zien in de kerk, maar wordt ook de replica van het rouwbord van Titia van Burmania onthuld.

Onthulling replica rouwbord Titia van Burmania

Titia van Burmania was getrouwd met Binnert Heringa van Grovestins, die 17 jaar grietman van Ferwerderadeel is geweest. Ze woonden in het destijds naast de kerk gelegen Jeppemastate. Titia overleed in 1685 op 38 -jarige leeftijd, waarna er een rouwbord werd gemaakt. Dergelijke rouwborden van adellijke personen hingen in de kerk waar de overledene begraven was. In 1798, de tijd van de Bataafse Republiek, werden afbeeldingen van wapenschilden verboden en gingen de meeste rouwborden verloren.

Het rouwbord van Titia van Burmania bleef bewaard en is nu in bezit van het Fries Museum. Het ruitvormige bord is echter in te kwetsbare staat om uitgeleend te worden. De Plaatselijke Commissie van Alde Fryske Tsjerken is verguld dat ze nu een kopie hebben kunnen laten maken. Het is een prachtige aanvulling op het verhaal van Jeppemastate en zijn bewoners, waarover een permanente expositie in één van de vertrekken in de kerk is ingericht.

De beschildering van het bord is uitgevoerd door heraldiekkenner Jelle Terluin uit Beetsterzwaag met advies van restauratie- en kunstschilder Randolph Algera, die ook de belettering voor zijn rekening heeft genomen. Jelle Terluin zal bij onthulling iets vertellen over wat er te zien is op het rouwbord en de betekenis van de symbolen.

Belangstellenden zijn van harte welkom.

13.30 – 13.45 uur ontvangst
13.45 -14.00 uur welkomstwoord, onthulling en korte uitleg over het bord

titia doekesdr van burmania large
Titia van Burmana

Tsjerkepaad-expositie

In het kerkje van Westernijtsjerk, bij Marrum, is deze zomer werk te zien van twee exposanten uit de regio: foto’s van Aukje Vellinga en schilderijen van Rika de Vries–van der Galiën.

Aukje Vellinga is autodidact, geboren en getogen en ook nu nog woonachtig te Marrum. Zij heeft haar werk veelvuldig geëxposeerd, zowel met de Waddenkunstkring, waarvan zij 15 jaar lid is geweest, als solo. In haar foto’s geeft zij blijk van haar liefde voor het Wad, de eilanden en de zee. Zij zoomt in en abstraheert waar menigeen aan voorbijloopt en laat ons zo stilstaan bij het bijzondere in het ogenschijnlijk eenvoudige, zoals een aangespoelde kwal of een stuk hout.

Rika de Vries–van der Galiën is amateurschilder te Westernijtsjerk en geeft daarnaast verschillende therapieën op het gebied van Healing. Ze is werkzaam geweest in de zorg. Kleur heeft haar hele leven lang al een grote aantrekkingskracht op haar gehad en van daaruit is ze begonnen met schilderen. Eerst bij het Skildershûs in Leeuwarden en vervolgens heeft ze bij verschillende docenten les gehad. Haar werk kenmerkt zich door een grote diversiteit in zowel onderwerp als techniek. Zo werkt ze met aquarel, acryl en olieverf, waarbij iedere techniek een eigen sfeer bewerkstelligt.

Natuurlijk is ook de kerk zelf te bezichtigen en de vaste expositie over de historie van Jeppemastate en de kerk.

Geopend op zaterdagmiddag in de periode van 6 juli t/m 14 september.

Tijd: 13.30 tot 17.00 uur.

Adres kerk: Westernijtsjerk 2, 9073 TS Marrum

Gratis entree

Zeepaddenstoel foto AukjeVellinga
Zeepaddenstoel, foto van Aukje Vellinga

VoorAnker Rika de Vries
Voor Anker, olieverfschilderij van Rika de Vries

 
 
 

Powered by iCagenda