UITSNEDE-template-kopie.png

Info-avond mestvergisters

Categorie
Agenda
Datum
13 maart 2019 20:00
Locatie
Dorpshuis De Nije Tille

Graag nodigen wij de inwoners van Marrum en overige belangstellenden uit voor een informatiebijeenkomst over de mestvergisters.

De bijeenkomst is op woensdag 13 maart om 20 uur in dorpshuis De Nije Tille.

(Consumpties zijn deze avond voor eigen rekening.) Tijdens de bijeenkomst wordt informatie gegeven over de stand van zaken over zowel de Botniaweg als de Nieuweweg. Hieronder alvast een kort overzicht van de laatste ontwikkelingen.

Botniaweg
Op 27 maart is de zitting bij de rechtbank over het verzoek om de vergunning voor een mestvergister op deze locatie in te trekken. De provincie heeft in 2018 besloten om de vergunning niet in te trekken en tegen dat besluit is namens de omwonenden en Stichting Duurzaam Marrum beroep ingesteld door advocaat Van der Velde. 

Nieuweweg
Zoals eerder gemeld heeft de commissie van de bezwaarschriften geadviseerd om aan B&W om onze bezwaren tegen de gang van zaken rondom de bouwvergunning gegrond te verklaren. Het advies aan B&W is om alsnog een besluit te nemen of voor de bouwplannen, die ten opzichte van de oorspronkelijke vergunning gewijzigd zijn, al dan niet een bouwvergunning verleend kan worden. B&W van de nieuwe gemeente hebben hier nog geen beslissing over genomen. Maar wat de beslissing ook wordt, het is moeilijk denkbaar dat hetgeen gebouwd is weer afgebroken zal worden.

Wel is nog steeds een heel belangrijk speerpunt om te voorkomen dat de installatie uitgebreid kan worden. Aangezien de oude gemeente daarover geen besluit heeft genomen, hebben we een gesprek aangevraagd met de wethouder om dit opnieuw te bepleiten.
Medio februari is het proefdraaien van de vergister aan de Nieuweweg begonnen.

Actiecomité No Shit, Doarpsbelang en Stichting Duurzaam Marrum

 
 
 

Powered by iCagenda