header-foto12.png

Opening expositie Jeppemastate en de kerk van Westernijtsjerk

Categorie
Agenda
Datum
12 mei 2018 13:30
Locatie
Kerk Westernijtsjerk, Westernijtsjerk 2 9073 TS Marrum

 

Tijd: 13.30 - 14.00 uur ontvangst
14.00 - ca. 14.45 uur opening expositie 
Daarna is er uiteraard gelegenheid om de expositie te bekijken.

Jeppemastate stond vroeger naast de kerk van Westernijtsjerk. Er was vroeger een nauwe band tussen de bewoners van Jeppema en de kerk. De kerk is waarschijnlijk zelfs gesticht door de Jeppema’s.

Na de Jeppema’s is de stins/state eigendom geweest van achtereenvolgens de familie Unema, Roorda en Grovestins. De familie Grovestins bouwde de state uit en legde een groot park aan. Over elke periode van Jeppemastate zijn bijzondere verhalen te vertellen. Na het overlijden van de laatste bewoonster Eduarda Lucia van Grovestins in 1764 is de state verkocht en afgebroken. Ook daarna hadden de eigenaren van de landerijen van het voormalige Jeppemastate, nog steeds een band met de kerk, want bij de landerijen hoorde ook een herenbank in de kerk van Westernijtsjerk.

De expositie bestaat uit een maquette, illustraties en informatiepanelen, die samen het verhaal vertellen van de kerk en Jeppemastate. Studenten van de opleiding bouwkunde van de NHL Stenden Hogeschool hebben een prachtige maquette vervaardigd van de kerk en de state en illustrator Skelte Braaksma uit Marrum heeft een zestal verhalen uit de geschiedenis in beeld gebracht. De informatie is verzameld door commissielid Titia Jippes-de Boer, die tijdens de opening een blik zal werpen op deze rijke en toch vrij onbekende geschiedenis.

Ter gelegenheid van de opening is ook de zilveren avondmaalsbeker uit 1685 te zien die door Binnert Heringa van Grovestins en zijn echtgenote Titia van Burmania aan de kerk geschonken is. In de kerk zijn nog enkele zaken zichtbaar die betrekking hebben op de bewoners van Jeppemastate, namelijk een grafzerk uit ca. 1500 die bij de in 2016 uitgevoerde renovatie in de kerk is gevonden. Deze vermeldt twee namen van eigenaren van Jeppemastate. Verder de grote herenbank die in gebruik was bij latere bewoners van Jeppemastate.  

De expositie zal na de opening permanent te zien zijn in de kerk. De openingstijden in 2018 zijn: elke zaterdagmiddag in juli en augustus en de eerste twee van september, steeds van 13.30 tot 17.00 uur.

 
 
 

Powered by iCagenda