header-foto10.png

Nieuwjaarsbijeenkomst voor alle Marrumers

Categorie
Agenda
Datum
7 januari 2017 16:30
Locatie
Dorpshuis de Nije Tille

De traditionele nieuwjaarsbijeenkomst vindt in 2017 plaats op 7 januari in de namiddag en avond.

Het programma ziet er globaal als volgt uit:
16:30 ontvangst met koffie en thee
17:00 opening en jaarvergadering Doarpsbelang
17:50 bekendmaking ‘Marrumer Kat’
18:00 maaltijd
19:00 eenakter ‘De Trein’
19:30 afsluiting, waarna gelegenheid om de verbouwde ruimtes in het dorpshuis te bekijken en gezellige nazit

Informatie toneel
De toanielferiening Marrum e.o. speelt de eenakter ‘De Trein’ met als spelers: Karel Adema, Lourens Koldijk, Janke Bouma en Alie van Oosten. De Trein gaat over een oude dame en heer die in een stilstaande trein zitten. Omdat de trein stil staat gaan hun gedachten terug naar 1943 toen zij samen ook in een stilstaande trein zaten.

Agenda jaarvergadering Doarpsbelang
1. Opening door Piet Osinga
2. Mededelingen en ingekomen stukken
3. Notulen vergadering d.d. 9-1-2016
4. Informatie over het Heephûs
5. Verslag secretaris door Titia Jippes
6. Verslag penningmeester door Jan van der Meer
7. Verslag kascommissie (Sipke de Vries en Lonneke Koldijk) en benoeming nieuw lid i.p.v. Lonneke
8. Bestuurswisseling: Aftredend en herkiesbaar: Jan van der Meer. Aftredend en niet herkiesbaar: Peter Leemberg. Er is nog geen kandidaat bekend. Belangstelling? Neem a.u.b. contact op met een bestuurslid of via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..
9. Rondvraag
10. Sluiting

Overige informatie
Er is vanaf 17.00 uur kinderopvang aanwezig!

 Ouderen die geen vervoer hebben, kunnen hiervoor contact opnemen met Titia Jippes, tel 412046.

 Deze bijeenkomst inclusief de maaltijd en de koffie/thee tijdens de ontvangst worden u aangeboden door: Dorpshuis, Marheim, Ondernemersvereniging en Dorpsbelang. Deze instanties wensen alle inwoners van Marrum en Westernijtsjerk EEN GOED 2017!

 De entree is vrij. Wel wordt uw vrijwillige bijdrage in de melkbus op prijs gesteld.

 

 
 
 

Powered by iCagenda